Vår miljöplan

Hotell VindelnGallerian har redan från start utvecklat sitt miljöarbete. Vi arbetar med följande åtgärder för att vara mer miljömässigt hållbara:


Avfall:

Vi källsorterar sopor och gör det enkelt även för gästerna att sortera.

Organiskt material tas om hand av vår varmkompost.

Vi undviker engångsartiklar och erbjuder miljövänliga varianter där möjlighet ges.


Livsmedel:

Vi köper in lokala livsmedelsprodukter i mån av tillgång och informerar om detta.

Ekologiska livsmedel köps in till den nivå som ekonomin tillåter.

Mejeriprodukter köps alltid från Norrmejerier.


Elförbrukning:

Vår el är miljömärkt.

Vi hushållar med elen, bland annat genom nya cirkulationspumpar samt LED-lampor i hela byggnaden.

Gamla kylskåp har bytts mot nya.


Transporter:

Besökare upplyses om möjligheten att åka kollektivt till oss, både på hemsida och i telefon.

Vi har som mål att investera i en eldriven bil.


Skadliga ämnen:

Användning av skadliga substanser, inklusive pesticider, färg, desinficeringsmedel, rengöringsmedel minimeras. De ersätts med miljövänligare ­produkter och processer när det är möjligt. Förvaring, användning, ­hantering och destruering av kemikalier hanteras korrekt.


Biologisk mångfald:

Vi lämnar delar av gräsmattan oklippt för att gynna pollinerare och den biologiska mångfalden.

Vårt bio-hotell erbjuder rum öven för de allra minsta.

Vi har kunskap om invasiva växtarter och avlägsnar dessa om de dyker upp.Vi tror på transparens och publicerar därför vår hållbarhetspolicy och miljöplan 

på vår hemsida och i hotellets lokaler.

+46 (0)933-200 25

info@vindelngallerian.se

Hotell VindelnGallerian
Karlsgårdsvägen 22
922 32 Vindeln

Vår Miljöplan & Hållbarhetspolicy 

Facebook

© Hotel VindelnGallerian | Foto: Sesamphoto / Vindelfoto | Hemsida: Publiciteta&Co